Program skole sporta i atletike 8-11 godina 2023-01-31T11:21:53+00:00

Na takmičenju u atletskoj dvorani u Beogradu 2019. god.

Kako izgledaju treninzi za srednju grupu? Šta će deca sve naučiti i šta su naši ciljevi?

U ovom uzrastu cilj nam je:

 1. Razvoj dobrog karaktera i učenje pravog sportskog ponašanje (disciplina, upornost, trud, prevazilažeje prepreka, poštovanje drugih…)
 2. Razvoj ljubavi prema sportu, prirodi i kretanju
 3. Razvoj sportskog duha
 4. Svestrani psihofizički razvoj dece

Ne forsiramo pobeđivanje, puno takmičenja i rano sagorevanje dece.  Treninzi su kvalitetni, raznovrsni, obuhvataju elemente više sportova, a ima i dosta aktivnosti u prirodi i druženja.

Šta sve radimo ukratko?

 1. Škola atletike – radimo skoro sve discipline ali bez ulaska u dublje detalje. Stičemo osnovna znanja i gradimo bazu za kasnije ozbiljnije treniranje u kasnijem uzrastu. To znači radimo trkačke, bacačke i skakačke discipline –  skok u dalj, skok u vis, sprinteve, vežbe za razvoj brzine i izdržljivosti, bacanje kugle, bacanje koplja, bacanje vorteksa…

  Pešačenja i aktivnosti u prirodi

 2. Pešačenja i izleti u prirodu
 3. Osnove gimnastike (premet unapred, premet unazad, stoj na rukama, karike, penjanje uz šipku, rad na gredi…)
 4. Orijentiring u saradnji sa OK Stražilovo i njihovim trenerima
 5. Vežbe jačanja mišića trupa, leđa, trbuha, ramenog pojasa
 6. Vežbe za stopala, vežbe u pesku, na neravnim podlogama i terenu i za jačanje
 7. Idemo na bicikl ture
 8. Razne vežbe za koordinaciju
 9. U ovom senzitivnom (osetljivom) periodu kada se dosta može uticati na razvoj brzine, radimo PUNO NA RAZVOJU BRZINE, jer brzina je izuzetno važna u svim sportovima pa i u atletici.
 10. Osnove odbojke

  Razvoj brzine i izdržljivosti

 11. Osnove košarke
 12. Osnove rukometa
 13. Osnove fudbala
 14. Potrage za blagom, šumski izazovi i aktivnosti i igre u prirodi
 15. Ponekad idemo na bazen
 16. Osnove akrobatike u trambolina parku
 17. Zimi sankanje
 18. Putujemo na takmičenja a moto je “važno je učestvovati” – dakle bez stresa i pritiska u ovom uzrastu.
 19. Tokom leta razne igre sa vodom, igre bez granica i vodene bombe…
 20. Cilj trenera je da se svako dete dobro uklopi u grupu, da nauči da uspešno kumunicira sa trenerom i sa drugarima, da dete nauči da sarađuje, poštuje druge i poštuje osnovna pravila sporta.
 21.  Trener uči decu pravilnom držanju tela, osnovama pravilne ishrane, higijene i zdravog života.

 

 

Sankanje

Šta će sve sportisti raditi na treninzima u našem klubu u ovom uzrastu?

To su 4 osnovne stvari.

 1. Svestrano će razvijati svoje motoričke sposobnosti.
 2. Svestrano će razvijati svoje psihičke sposobnosti.
 3. Svestrano će razvijati svoje emocionalne i socijalne sposobnosti .
 4. Mali sportisti će u sebi stvoriti i razvijati dalje ljubav prema sportu, kretanju, boravku na svežem vazduhu i u prirodi.

 

Kako izgledaju treninzi?

Kako razvijamo motoričke sposobnosti dece u uzrastu 8-11 godina?

Motoričke sposobnosti predstavljaju skup urođenih i stečenih sposobnosti organizma koje su neophodne za uspešno vršenje motornih aktivnosti. Ima ih 7 a one su: koordinacija, snaga, brzina, izdržljivost, gipkost, ravnoteža i preciznost.

1. Koordinacija

Vežbe za koordinaciju

Koordinaciju razvijamo kroz: unapređenje tehnike sprinterskog i dugoprugaškog trčanja, putem vežbi srednje težine na koordinacionim merdevinama, kroz razne kombinacije sprinterskih vežbi, kroz vežbe na preponama srednje težine, kroz elemente gimnastike (stoj na rukama, premeti, kolutovi, vežbe na karikama…) kroz poligone, kroz razne vrste skokova, poskoka, bacanja sprava, vežbi sa raznim rekvizitima, učimo ispravnu tehniku izvođenja vežbi, kroz nove vežbe i sve složenije vežbe, kako sportisti postaju stariji…

 

2. Snaga

Radimo raznovrsne vežbe za snagu ruku i ramenog pojasa, vežbe za snagu trupa i snagu nogu.

U sali Osnovne škole deca se penju uz šipku i rade vežbe u parovima – hodanje na rukuma uz asistenciju (takozvana kolica)

 

Trening kroz igru i zabavu

3.Brzina

Imajući u vidu tri osnovne komponente, brzina se može definisati, kao sposobnost reagovanja na neki signal ili vršenje pojedinačnog pokreta ili vršenje što većeg broja pokreta u jedinici vremena. Na osnovu ove definicije možemo govoriti o tri vrste brzine: brzina reakcije, brzina pojedinačnog pokreta i brzina frekvencije pokreta.

Brzinu frekvencije pokreta razvijamo sprinterskim trčanjem. Trčimo sprinteve, radimo razne poligone koji treba da se prelaze brzo i učimo kako se brzina trčanja razvija.

Brzinu reakcije vežbamo kroz startovanje iz različitih startnih položaja.

Brzinu pojedinačnog pokreta vežbamo kroz bacanje sprava i rekvizita.

 

Takmičenje u preživljavanju (Survivor)

4.Izdržljivost

Izdržljivost je sposobnost kontinuiranog vršenja motoričke aktivnosti određenog intenziteta, bez smanjenja efikasnosti. Postoje različite vrste izdržljivosti u zavisnosti od toga sa kog aspekta se izdržljivost posmatra.

U našem klubu izdržljivost u ovom uzrastu razvijamo kroz: duža trčanja od 1km-3km, zavisno od uzrasta i sposobnosti, zatim kroz odlaske na pešačenja i  kroz vožnju bicikla.

 

Orijentiring je najlepši sport a naši orijentirci veoma uspešni

5.Gipkost

Gipkost je motorička sposobnost kojom se lako ostvaruju velike amplitude pokreta. Obuhvata elastičnost mišića i zglobno-koštanih veza i pokretljivost zglobova

Gipkost razvijamo kroz vežbe oblikovanja i vežbi istezanja, bez i sa rekvizita. Na svakom treningu radi se statičko i dinamičko istezanje.

 

6.Ravnoteža
Sposobnost održavanja stabilnog položaja tela u pojedinim položajima, tokom kretanja i tokom završetka kretanja razvijamo: kroz razne poligone, hodanjem na gredi, na klupama, hodanjem na balans gumenim ježićima raznih dimenzija, vežbanjem pravilnog doskoka kod skoka u dalj i kod skoka u vis, zatim kroz razne okrete i kretanja, na primer skokovi na jednoj nozi…

 

Razna takmičenja bez forsiranja dece da moraju da pobeđuju u ovom uzrastu

7.Preciznost
Sposobnost izvođenja tačno usmerenih i doziranih pokreta, sasvim u skladu sa postavljenim zadatkom. Da bi se ostvario precizan pokret neophodna je i dobra koordinacija. Preciznost u atletici u ovom uzrastu razvijamo kroz bacanje diska, bacanjem sprava sa obe ruke ili jednom rukom u određenu metu, gađanjem pokretnih ciljeva. Podstičemo korišćenje obe strane tela, na primer i leve i desne ruke i noge.

Iz našeg kluba su potekle Milica i Olivera Kanazir koje su uspele da uđu u Reprezentaciju Srbije u atletici, disciplina skok motkom. Trenirale su u našem klubu 4 godine, a zatim prešle da treniraju u AK Vojvodinu. Svim našim atletičarima savetujemo kada napune 15 godina, da pređu u AK Vojvodinu ili AK Borac gde su uslovi za trening bolji, naročito zimi.

 

Prodaja godišnji program za atletski klub i škole sporta – cena je 30 eura. Za razne atletske klubove i škole sporta imamo mogućnost prodaje naših programa za rad sportskog kluba za školski i predškolski uzrast. Kliknite ovde za više detalja: godisnji program atletski klub za decu