Program za školice sporta (4-7 godina) 2022-11-04T15:34:42+00:00

Kako izgledaju treninzi za najmlađu grupu? Šta će deca sve naučiti i šta su naši ciljevi?

Na treninzima radimo atletiku, osnovne elemente gimnastike, osnove odbojke, košarke i rukometa, vozimo bicikl, nekada odlazimo na bazen i u trambolina park gde vežbamo osnove akrobatike. Imamo aktivnosti u prirodi – potrage za blagom, šumske izazove, vodene bombe,  pešačenja i skupljanje smeća… Treninzi sadrže dosta igre.

Najmlađa grupa kod nas su deca koja imaju 4-7 godina. Naš najvažniji cilj u ovom uzrastu je svestran psihofizički razvoj i stvaranje ljubavi prema sportu, kretanju i prirodi. Cilj trenera je da se svako dete dobro uklopi u grupu, da nauči da uspešno kumunicira sa trenerom i sa drugarima, da dete nauči da sarađuje, poštuje druge i poštuje osnovna pravila sporta. Trener uči decu pravilnom držanju tela, osnovama pravilne ishrane, higijene i zdravog života.

Šta će sve mali sportisti raditi na treninzima u našem klubu u ovom uzrastu?

To su 4 osnovne stvari.

  1. Svestrano će razvijati svoje motoričke sposobnosti.
  2. Svestrano će razvijati svoje psihičke sposobnosti.
  3. Svestrano će razvijati svoje emocionalne i socijalne sposobnosti .
  4. Mali sportisti će u sebi stvoriti i razvijati dalje ljubav prema sportu, kretanju, boravku na svežem vazduhu i u prirodi.

 

Kako svestrano razvijamo motoričke sposobnosti?

Motoričke sposobnosti predstavljaju skup urođenih i stečenih sposobnosti organizma koje su neophodne za uspešno vršenje motornih aktivnosti.  Ima ih 7 a one su: koordinacija, snaga, brzina, izdržljivost, gipkost, ravnoteža i preciznost.

1. Koordinacija

Predškolski uzrast je izuzetno važan za razvoj koordinacije. Koordinaciju na treninzima razvijamo kroz: raznovrsna kretanja, provlačenja, trčanje, vežbe na koordinacionim merdevinama, sprinterske vežbe, vežbe oblikovanja, vežbe na preponama, kroz elemente gimnastike, kroz plivanje, kroz igre sa loptom, kroz trčanje, poligone, penjanje, razne vrste skokova, poskoka, bacanje sprava, hvatanje, vežbe sa raznim rekvizitima, kroz unapređivanje, kroz nove vežbe i sve složenije vežbe, kako postaju stariji…

2.Snaga

Radimo vežbe za snagu ruku i ramenog pojasa, vežbe za snagu trupa i snagu nogu.

Na primer: radimo trbušnjake, leđnjake, čučnjeve, bočne, sklekove, penjemo se uz šipku, hodamo na rukama, igramo se “kolica – hod na rukama”, igramo se “sankanja” to jest deca vuku jedna druge dok sede na džakovima. Prirodni oblici kretanja na tlu in a klupama – kao crv, kao medved, kao zec, kao zmija… Radimo bacanje medicinke, lakših rekvizita, penjemo se na švedske lestve, trčimo, radimo razne vrste skokova, čime jačamo noge. Radimo vežbe sa otporom, na primer sa gumama, u parovima…

3.Brzina

Imajući u vidu tri osnovne komponente, brzina se može definisati, kao sposobnost reagovanja na neki signal ili vršenje pojedinačnog pokreta ili vršenje što većeg broja pokreta u jedinici vremena. Na osnovu ove definicije možemo govoriti o tri vrste brzine: brzina reakcije, brzina pojedinačnog pokreta i brzina frekvencije pokreta.

Brzinu frekvencije pokreta razvijamo trčanjem.  Trčimo sprinteve, radimo razne poligone koji treba da se prelaze brzo i učimo kako se brzina trčanja  razvija. Na primer startevi iz raznih položaja, kroz razne igre, lukave lisice, krokodila, štafete…

Brzinu reakcije vežbamo kroz  igrice raznih takmičenja, gde se reaguje na određenu komandu.

Brzinu pojedinačnog pokreta vežbamo kroz bacanje sprava i rekvizita,

4.Izdržljivost

Izdržljivost je sposobnost kontinuiranog vršenja motoričke aktivnosti određenog intenziteta, bez smanjenja efikasnosti. Postoje različite vrste izdržljivosti u zavisnosti od toga sa kog aspekta se izdržljivost posmatra.

U našem klubu izdržljivost u ovom uzrastu razvijamo kroz: odlaske na pešačenje, odlaskom na bazen, vožnju bicikla, kroz duže trčanje, kroz živahne motoričke igre, kroz skakanje na trambolini…

5.Gipkost

Gipkost je motorička sposobnost kojom se lako ostvaruju velike amplitude pokreta. Obuhvata elastičnost mišića i zglobno-koštanih veza i pokretljivost zglobova

Gipkost razvijamo kroz vežbe oblikovanja, bez i sa rekvizita. U uzrastu 4-7 godina radimo jednostavnije vežbe, kao na primer jež, most, sveća, … i hodamo na spoljašnjem delu stopala…

6.Ravnoteža

Sposobnost održavanja stabilnog položaja tela u pojedinim položajima, tokom kretanja i tokom završetka kretanja razvijamo: kroz razne poligone, hodanjem na gredi, na klupama, hodanjem na balans gumenim ježićima raznih dimenzija, vežbanjem pravilnog doskoka kod skoka u dalj i kod skoka u vis, zatim kroz razne okrete i kretanja, na primer skokovi na jednoj nozi…

7.Preciznost

Sposobnost izvođenja tačno usmerenih i doziranih pokreta, sasvim u skladu sa postavljenim zadatkom. Da bi se ostvario precizan pokret neophodna je i dobra koordinacija. Preciznost u uzrastu 4-7 godina razvijamo kroz bacanje diska –  gađanje kotrljanjem, da se disk otkotrlja do određenog mesta, bacanjem sprava sa obe ruke ili jednom rukom u određenu metu, gađanjem pokretnih ciljeva. Podstičemo korišćenje obe strane tela, na primer i leve i desne ruke i noge. Precizne pokrete trupom na primer, razvijamo kotrljanjem tela na strunjači…

 

I za kraj – kroz boravak u grupi, saradnju sa drugarima, odlaskom na pešačenja i na razne aktivnosti, deca stiču nove drugare, razvijaju svoje emocionalne i socijalne sposobnosti. Deca uče da poštuju sebe i druge, da pomažu jedni drugima, uče da budu borbena, uporna, disciplinovana…