PLAĆANJE 2021-03-01T07:53:24+00:00

PLAĆANJE ČLANARINE OD MARTA 2021.god.

Vrtić Vini Pu

1600din/mesečno
  • Dvoje dece: 2500 din mesečno
  • Prva tri probna treninga, pre neko što se dete upiše, su besplatna
  • Treninzi 3 puta nedeljno
  • Plaća se pun iznos članarine, bez obzira na broj treninga u mesecu. Ukoliko se pre nego što mesec počne najavi izostanak deteta (putovanje, bolest…) onda se ne plaća za taj mesec.
  • Članarina se plaća do 20-og u tekućem mesecu

Atletičari

1900din/mesečno
  • Dvoje dece: 3000 din mesečno.
  • Prva tri probna treninga, pre nego što se sportista upiše u klub, su besplatna
  • Treninzi 3-6 puta nedeljno, zavisno od uzrasta
  • Plaća se UVEK PUN IZNOS ČLANARINE, bez obzira na broj treninga u mesecu. Ukoliko se pre nego što mesec počne najavi izostanak deteta (putovanje, bolest…) onda se ne plaća za taj mesec.
  • Članarina se plaća do 20-og u tekućem mesecu

Podaci za uplatu:

Uplatilac: navedite ime i prezime

Svrha uplate: članarina za mesec ………………..(naziv meseca) 2021. godine

Primalac: Atletski klub “Es Atletiks” Sremski Karlovci

Iznos: pogledajte u tabeli iznad tačan iznos

Račun primaoca: 325-9500600035824-54

Poziv na broj: broj meseca/2021. Na primer ako uplaćujete za april poziv na broj biće: 04/2021

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pogledajte ovde na ovoj strani (iznad) koliko košta članarina i kako se plaća. Plaća se preko uplatnice ili elektronski.

Za komunikaciju sa roditeljima i atletičarima koristimo Viber grupu “Atletika Sremski Karlovci”. Odmah nakon upisa i popunjavanja pristupnice bićete dodati u ovu grupu.

Takođe koristimo i Facebook za postavljanje slika i dužih objašnjenja. Pogledajte našu Facebook stranicu: Atletski klub Es Atletiks Sremski Karlovci

Da, lekarski pregled je obavezan za sve. Kompletno obaveštenje oko lekarskog pogledajte ovde: LEKARSKI PREGLED

Da, može. Nakon uplate treba poslati izvod na email trenera.

Učešće na ekipnom takmičenju (KIDS ATHLETICS) se ne plaćaa. Za sva ostala takmičenja plaća se startnina koja iznosi 300 din za jednu disciplinu i 400 din za dve discipline. Ukoliko je u pitanju organizovano takmičenje i odlazak u neki drugi grad ili državu, plaće se put (na primer oko 600 dinara za odlazak u Sr. Mitrovicu.) Ukoliko je u pitanju državno ili pokrajinsko takmičenje, tada novac refundira opština i deca dobijaju novac nazad.

Da. Atletika za odrasle, to jest rekreativna atletika (sa mogućnostima za takmičenja) je od skoro počela. Sremski Karlovci imaju dobre uslove za to, tu su dva stadiona, Dvorska bašta i nasip pored Dunava. Više o rekreativnoj atletici pogledajte ovde: REKREATIVNA ATLETIKA

 TRENIRAJ REDOVNO I POSVEĆENO

Da li želite da Vi ili Vaše dete trenirate atletiku? Mi smo tu da Vam pomognemo na putu ka zdravijem i kvalitetnijem životu. Važno je da ostanete posvećeni sportu i zdravim navikama.

Živite zdravo i kvalitetno

Pogledajte ovde naš raspored treninga

RASPORED TRENINGA