PLAĆANJE 2022-01-31T16:21:22+00:00

PLAĆANJE ČLANARINE OD FEBRUARA 2022.god.

Vrtić Vini Pu

1800din/mesečno
  • Dvoje dece: 3000 din mesečno. Treće dete besplatno.
  • Prva tri probna treninga, pre neko što se dete upiše, su besplatna
  • Treninzi 3 puta nedeljno
  • Plaća se pun iznos članarine, bez obzira na broj treninga u mesecu. Ukoliko se PRE NEGO ŠTO MESEC POČNE najavi izostanak deteta (putovanje, bolest…) onda se ne plaća za taj mesec.
  • Članarina se plaća do 20-og u tekućem mesecu

Atletičari

2200din/mesečno
  • Dvoje dece: 3300 din mesečno. Treće dete besplatno.
  • Prva tri probna treninga, pre nego što se sportista upiše u klub, su besplatna.
  • Treninzi 3-6 puta nedeljno, zavisno od uzrasta
  • Plaća se UVEK PUN IZNOS ČLANARINE, bez obzira na broj treninga u mesecu. Ukoliko se PRE NEGO ŠTO MESEC POČNE najavi izostanak deteta (putovanje, bolest…) onda se ne plaća za taj mesec.
  • Članarina se plaća do 20-og u tekućem mesecu

Podaci za uplatu:

Uplatilac: navedite ime i prezime

Svrha uplate: ČLANARINA za mesec ………………..(naziv meseca) 2022. godine. Obavezno navedite reč ČLANARINA.

Primalac: Atletski klub “Es Atletiks” Sremski Karlovci

Iznos: pogledajte u tabeli iznad tačan iznos

Račun primaoca: 325-9500600035824-54

Poziv na broj: broj meseca/2022. Na primer ako uplaćujete za april poziv na broj biće: 04/2022

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pogledajte ovde na ovoj strani (iznad) koliko košta članarina i kako se plaća. Plaća se preko uplatnice ili elektronski.

Za komunikaciju sa roditeljima i atletičarima koristimo Viber grupu “Atletika Sremski Karlovci”. Odmah nakon upisa i popunjavanja pristupnice bićete dodati u ovu grupu.

Takođe koristimo i Facebook za postavljanje slika i dužih objašnjenja. Pogledajte našu Facebook stranicu: Atletski klub Es Atletiks Sremski Karlovci

Da, lekarski pregled je obavezan za sve. Kompletno obaveštenje oko lekarskog pogledajte ovde: LEKARSKI PREGLED

Da, može. Nakon uplate treba poslati izvod na email trenera.

 TRENIRAJ REDOVNO I POSVEĆENO

Da li želite da Vi ili Vaše dete trenirate atletiku? Mi smo tu da Vam pomognemo na putu ka zdravijem i kvalitetnijem životu. Važno je da ostanete posvećeni sportu i zdravim navikama.

Živite zdravo i kvalitetno

Pogledajte ovde naš raspored treninga

RASPORED TRENINGA