PLAĆANJE 2024-03-05T10:30:30+00:00

PLAĆANJE ČLANARINE OD NOVEMBRA 2023.god.

Samo vrtić Vini Pu

2300din/mesečno
 • Dvoje dece: 3800 din mesečno. Treće dete besplatno.
 • Prva tri probna treninga, pre neko što se dete upiše, su besplatna
 • Treninzi su samo dva puta nedeljno.
 • Plaća se pun iznos članarine, bez obzira na broj treninga u mesecu. Ukoliko se PRE NEGO ŠTO MESEC POČNE najavi izostanak deteta (putovanje, bolest…) onda se ne plaća za taj mesec.
 • Članarina se plaća do 20-og u tekućem mesecu. Dakle samo DO 20-og u mesecu.

Sva deca koja treniraju

2800din/mesečno
 • Dvoje dece: 4000 din mesečno. Treće dete besplatno.
 • Prva tri probna treninga, pre nego što se sportista upiše u klub, su besplatna.
 • Treninzi 3-5 puta nedeljno, zavisno od uzrasta + pešačenja
 • Plaća se UVEK PUN IZNOS ČLANARINE, bez obzira na broj treninga u mesecu. Ukoliko se PRE NEGO ŠTO MESEC POČNE najavi izostanak deteta (putovanje, bolest…) onda se ne plaća za taj mesec.
 • Članarina se plaća do 20-og u tekućem mesecu. Dakle samo DO 20-OG U MESECU.

REKREATIVNI TRENINZI (samo za žene)

2000din/mesečno
 • Tri puta nedeljno: 2300 din mesečno.
 • Prva tri probna treninga, pre nego što se sportista upiše u klub, su besplatna.
 • Ovde mogu trenirati samo devojke i žene do 50 godina.
 • Plaća se UVEK PUN IZNOS ČLANARINE, bez obzira na broj treninga u mesecu. Ukoliko se PRE NEGO ŠTO MESEC POČNE najavi izostanak sportiste (putovanje, bolest…) onda se ne plaća za taj mesec.
 • Članarina se plaća do 20-og u tekućem mesecu. Dakle samo DO 20-OG U MESECU.

Podaci za uplatu:

Uplatilac: navedite Vaše ime i prezime

Svrha uplate: ČLANARINA za mesec ……..(naziv meseca) 2022. godine za dete ……………. (ime i prezime deteta)

Primalac: Atletski klub “Es Atletiks” Sremski Karlovci

Iznos: pogledajte u tabeli iznad tačan iznos

Račun primaoca: 325-9500600035824-54

Poziv na broj: broj meseca/2022. Na primer ako uplaćujete za april poziv na broj biće: 04/2022

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pogledajte ovde na ovoj strani (iznad) koliko košta članarina i kako se plaća. Plaća se preko uplatnice ili elektronski.

Za komunikaciju sa roditeljima i atletičarima koristimo Viber grupu “Atletika Sremski Karlovci”. Odmah nakon upisa i popunjavanja pristupnice bićete dodati u ovu grupu.

Takođe koristimo i Facebook za postavljanje slika i dužih objašnjenja. Pogledajte našu Facebook stranicu: Atletski klub Es Atletiks Sremski Karlovci

Da, lekarski pregled je obavezan za sve. Kompletno obaveštenje oko lekarskog pogledajte ovde: LEKARSKI PREGLED

Da, može. Nakon uplate treba poslati izvod na email trenera.

 TRENIRAJ REDOVNO I POSVEĆENO

Da li želite da Vi ili Vaše dete trenirate atletiku? Mi smo tu da Vam pomognemo na putu ka zdravijem i kvalitetnijem životu. Važno je da ostanete posvećeni sportu i zdravim navikama.

Živite zdravo i kvalitetno

Pogledajte ovde naš raspored treninga

RASPORED TRENINGA